Archív článkov

December

Témy mesiaca:   Vianoce prichádzajú - Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš - Advent- chystáme sa na vianoce - Darčeky pod stromčekom
Celý článok

Aj tento rok k nám zavíta M I K U L Á Š

Aj do našej MŠ príde MIKULÁŠ, hoci iba na chvíľočku, aby obdaroval a potešil naše chrobáčiky, ktoré sa na to tešia celý rok! Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš.... u nás to bude 4.decembra v piatok.
Celý článok

N O V E M B E R

Témy mesiaca: Čím chcem byť? - príbeh o pracovných profesiách - moje telo - zdravé zúbky- privítajme zúbkovú vílu - pohybom ku zdraviu
Celý článok

Podmienky vstupu do mš

Na základe usmernenia Ministerstva školstva zo dňa 1.11.2020 (viď príloha 1)sa bude  naďalej vyžadovať pri vstupe od 9.11.2020 do vnútorných či vonkajších priestorov mš potvrdenie o negatívnom výsledku testu z dôvodu ochrany života a zdravia  nakoľko sa v okrese Senec nekoná 2 kolo...
Celý článok

Tekvičková slávnosť - Halloween

  Tému  : -Farebná pani jeseň- ukončíme výstavou vyrezávaných tekvíc a veselou tekvičkovou oslavou, ktorá sa uskutoční                20. 10. 2020  - vo štvrtok - za predpokladu, že nikto neochorie na COVID...
Celý článok

O K T Ó B E R

Farebná pani jeseň...... Témy mesiaca -        Plody jesene -        Ovocie a zelenina  ...
Celý článok

Rodičovské združenie

Milí rodičia! Vzhľadom na sprísnené hygienické opatrenia termín 1. ZRPŠ sa odkladá . Ďakujeme za spoluprácu a dodržiavanie všetkých opatrení na zamedzenie šírenia COVID - 19.   Program: - privítanie, oboznámenie s kolektívom MŠ - hodnotiaca správa za uplynulé obdobie - dokumenty MŠ -...
Celý článok

Manuál opatrení pre materské školy

Prosíme rodičov, aby si preštudovali materiál a vyplnili čestné prehlásenie a dotazník, ktoré sa nachádzajú na stránke ministerstva školstva a odovzdali na začiatku školského roka (02.09.2020) (Príloha 3 – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka, Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného...
Celý článok

Víta vás Kolektív

Víta Vás kolektív Materskej školy Reca           „CH R O B Á Č I K O V O“   Riaditeľka MŠ:                    Serena...
Celý článok