Archív článkov

Venujte 2% z dane Vašim deťom

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy, aj vy môžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej materskej škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Materskej školy Reca. Tento dar Vás...
Celý článok

Rodičia deti zapojte sa !

Prineste 1-2 detské knihy (v dobrom stave) do MŠ. V dňoch 19. a 20.3. od 15:00-16:45 si budú môcť deti prezrieť knihy a kúpiť za symbolickú cenu 1€. Vyzbierané peniažky použijeme na nákup pomôcok pre deti našej MŠ. (Knižky prineste do triedy predškolákov) Tešíme sa na Vašu účasť !
Celý článok

Koncoročná správa 2012

V priloženom dokumente sa dozviete o dianí v našej MŠ. Úplné znenie správy nájdete v priloženom dokumente - Koncorocna_sprava_2012.pdf
Celý článok

Koncoročná správa 2012

V priloženom dokumente sa dozviete o dianí v našej MŠ. Úplné znenie správy nájdete v priloženom dokumente - Koncoročná správa 2012.pdf Koncoročná správa 2012-2013.pdf
Celý článok

Míľa pre mamu

Dňa toho a toho sa uskutoční to a to ďakujeme za účasť alebo niečo podobné Vaša skôlka
Celý článok