Koncoročná správa 2012

V priloženom dokumente sa dozviete o dianí v našej MŠ.

Úplné znenie správy nájdete v priloženom dokumente - Koncorocna_sprava_2012.pdf