Koncoročná správa 2012

14.05.2013 21:09

V priloženom dokumente sa dozviete o dianí v našej MŠ.

Úplné znenie správy nájdete v priloženom dokumente - Koncorocna_sprava_2012.pdf

—————

Späť