Kolektív

Víta Vás kolektív Materskej školy Reca 24:

           „CH R O B Á Č I K O V O“

 

Riaditeľka MŠ:                            Serena Tóthová

                                                                    - trieda č.2 Motýle / stredńáci/

 

Pedagogické zamestnankyne:

Mária Rovenská                                      -  trieda č.1. Včielky / veľkáci/

Mgr. Barbara Futó Mudroch                 -  trieda č.1. Včielky / veľkáci/

Andrea Tlachová                                     -  trieda č.2. Motýle / stredňáci/

Adriana Karátsony                                  - trieda č. 3. Lienky / maláci/

Monika Neszméry                                   - trieda č. 3. Lienky / maláci/

Školníčka:

Mária Kamenárová

Vedúca školskej jedálne:

Eva Rompfová

Hlavný kuchár:

Tomáš Szabó

Kuchárka:

Elena Medviďová