Kolektív

 

Riaditeľ Materskej školy – Serena Tóthová

Učiteľský zbor -  Mgr. Barbara Futó Mudroch, Mária Rovenská, Mgr. Zuzana Heribanová Gőghová

Školníčka - Mária Kamenárová

Vedúca školskej jedálne – Eva Rompfová

Kuchár – Tomáš Szabó

Pomocná kuchárka - Elena Medviďová