Kolektív

Víta Vás kolektív Materskej školy Reca

           „CH R O B Á Č I K O V O“

 

Riaditeľka MŠ:                            Serena Tóthová

                                                    - trieda č.2 Motýle

 

Pedagogické zamestnankyne:

Mária Rovenská                      -  trieda č.1. Včielky/ veľkáci/

Mgr. Barbara Futó Mudroch   -  trieda č.1. Včielky

Andrea Tlachová                     -  trieda č.2 Motýle/ stredňáci/

Adriana Skukáleková              - trieda č. 3 Lienky / maláci/

Monika Neszméry                    - trieda č.3 Lienky

Školníčka:

Mária Kamenárová

Vedúca školskej jedálne:

Eva Rompfová

Hlavný kuchár:

Tomáš Szabó

Kuchárka:

Elena Medviďová