Kolektív

 

Riaditeľ Materskej školy – Serena Tóthová

Učiteľský zbor -  Soňa Balázsová, Mgr. Barbara Futó Mudroch, Mária Rovenská

Školníčka - Mária Kamenárová

Vedúca školskej jedálne – Eva Rompfová

Kuchár – Tomáš Szabó

Pomocná kuchárka - Elena Medviďová