Kolektív

 

Riaditeľ Materskej školy – Serena Tóthová

Učiteľský zbor -  Mgr. Barbara Futó Mudroch - trieda Včielok

                             Mária Rovenská - trieda Včielok

                            Mgr. Zuzana Heribanová Gőghová - trieda Motýľov

                            Andrea Tlachová - trieda Motýľov

Školníčka - Mária Kamenárová

Vedúca školskej jedálne – Eva Rompfová

Kuchár – Tomáš Szabó

Pomocná kuchárka - Elena Medviďová