Archív článkov

Karneval

20.02.2021 09:51
Chystajte si deti masky- bude smiech a špás, fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás.... 25.2.2021 - v piatok srdečne očakávame všetky masky!

—————

Covid - školský semafor

05.01.2021 17:38
www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

—————

Návrat do škôl

03.01.2021 11:11
Vážení rodičia. Naša MŠ otvára brány 11.1.2021. Pri nástupe detí do MŠ prosíme odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho COVID testu za rodiča, ktorý bude dieťa doprevádzať do predškolského zariadenia. Ďakujeme. Na tomto linku níájdete tlačivo č.8, pre zákonných zástupcov:...

—————

December

22.11.2020 15:26
Témy mesiaca:   Vianoce prichádzajú - Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš - Advent- chystáme sa na vianoce - Darčeky pod stromčekom

—————

Aj tento rok k nám zavíta M I K U L Á Š

17.11.2020 14:44
Aj do našej MŠ príde MIKULÁŠ, hoci iba na chvíľočku, aby obdaroval a potešil naše chrobáčiky, ktoré sa na to tešia celý rok! Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš.... u nás to bude 4.decembra v piatok.

—————

N O V E M B E R

17.11.2020 14:39
Témy mesiaca: Čím chcem byť? - príbeh o pracovných profesiách - moje telo - zdravé zúbky- privítajme zúbkovú vílu - pohybom ku zdraviu

—————

Podmienky vstupu do mš

14.11.2020 14:47
Na základe usmernenia Ministerstva školstva zo dňa 1.11.2020 (viď príloha 1)sa bude  naďalej vyžadovať pri vstupe od 9.11.2020 do vnútorných či vonkajších priestorov mš potvrdenie o negatívnom výsledku testu z dôvodu ochrany života a zdravia  nakoľko sa v okrese Senec nekoná 2 kolo...

—————

Tekvičková slávnosť - Halloween

25.10.2020 00:00
  Tému  : -Farebná pani jeseň- ukončíme výstavou vyrezávaných tekvíc a veselou tekvičkovou oslavou, ktorá sa uskutoční                20. 10. 2020  - vo štvrtok - za predpokladu, že nikto neochorie na COVID...

—————

O K T Ó B E R

04.10.2020 13:38
Farebná pani jeseň...... Témy mesiaca -        Plody jesene -        Ovocie a zelenina  ...

—————

Rodičovské združenie

01.09.2020 12:53
Milí rodičia! Vzhľadom na sprísnené hygienické opatrenia termín 1. ZRPŠ sa odkladá . Ďakujeme za spoluprácu a dodržiavanie všetkých opatrení na zamedzenie šírenia COVID - 19.   Program: - privítanie, oboznámenie s kolektívom MŠ - hodnotiaca správa za uplynulé obdobie - dokumenty MŠ -...

—————