Archív článkov

December

22.11.2020 15:26
Témy mesiaca:   Vianoce prichádzajú - Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš - Advent- chystáme sa na vianoce - Darčeky pod stromčekom

—————

Aj tento rok k nám zavíta M I K U L Á Š

17.11.2020 14:44
Aj do našej MŠ príde MIKULÁŠ, hoci iba na chvíľočku, aby obdaroval a potešil naše chrobáčiky, ktoré sa na to tešia celý rok! Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš.... u nás to bude 4.decembra v piatok.

—————

N O V E M B E R

17.11.2020 14:39
Témy mesiaca: Čím chcem byť? - príbeh o pracovných profesiách - moje telo - zdravé zúbky- privítajme zúbkovú vílu - pohybom ku zdraviu

—————

Podmienky vstupu do mš

14.11.2020 14:47
Na základe usmernenia Ministerstva školstva zo dňa 1.11.2020 (viď príloha 1)sa bude  naďalej vyžadovať pri vstupe od 9.11.2020 do vnútorných či vonkajších priestorov mš potvrdenie o negatívnom výsledku testu z dôvodu ochrany života a zdravia  nakoľko sa v okrese Senec nekoná 2 kolo...

—————

Tekvičková slávnosť - Halloween

25.10.2020 00:00
  Tému  : -Farebná pani jeseň- ukončíme výstavou vyrezávaných tekvíc a veselou tekvičkovou oslavou, ktorá sa uskutoční                20. 10. 2020  - vo štvrtok - za predpokladu, že nikto neochorie na COVID...

—————

O K T Ó B E R

04.10.2020 13:38
Farebná pani jeseň...... Témy mesiaca -        Plody jesene -        Ovocie a zelenina  ...

—————

Rodičovské združenie

01.09.2020 12:53
Milí rodičia! Vzhľadom na sprísnené hygienické opatrenia termín 1. ZRPŠ sa odkladá . Ďakujeme za spoluprácu a dodržiavanie všetkých opatrení na zamedzenie šírenia COVID - 19.   Program: - privítanie, oboznámenie s kolektívom MŠ - hodnotiaca správa za uplynulé obdobie - dokumenty MŠ -...

—————

Manuál opatrení pre materské školy

18.08.2020 22:11
Prosíme rodičov, aby si preštudovali materiál a vyplnili čestné prehlásenie a dotazník, ktoré sa nachádzajú na stránke ministerstva školstva a odovzdali na začiatku školského roka (02.09.2020) (Príloha 3 – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka, Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného...

—————

Víta vás Kolektív

18.08.2020 21:41
Víta Vás kolektív Materskej školy Reca           „CH R O B Á Č I K O V O“   Riaditeľka MŠ:                    Serena...

—————

Opatrenia platné od 1. júna

26.05.2020 17:13

—————