Koncoročná správa 2012

V priloženom dokumente sa dozviete o dianí v našej MŠ.

Úplné znenie správy nájdete v priloženom dokumente - Koncoročná správa 2012.pdf Koncoročná správa 2012-2013.pdf