Školský poriadok na školský rok nájdete tu: školský poriadok 2020- 2021.doc (199680)

Prevádzkový poriadok nájdete tu: PREVÁDZKOVÝ poriadok.doc (112128)

Školský vzelávací program nájdete tu: ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM.doc (1006080)

Denný poriadok nájdete tu:DENNÝ PORIADOK MŠ RECA.doc (32 kB)

Zadelenie tried: Zadelenie tried.doc (27136)