Školský poriadok na školský rok nájdete tu: ŠKOLSKÝ POR. 2022.doc (203776)

Prevádzkový poriadok nájdete tu: PREV.PORIADOK 2022.doc (253952)

Školský vzelávací program nájdete tu: ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM.doc (1007104)

Denný poriadok nájdete tu:DENNÝ PORIADOK MŠ RECA.doc (32 kB)

Zadelenie tried: Zadelenie tried.doc (31232)