Papiere, Časopisy a Letáky

Naďalej prebieha zber papiera. Prosíme priniesť papier zviazaný :-) a umiestniť ho do modrej búdky vedľa kuchyne.

Ďakujeme!