Papiere, Časopisy a Letáky

01.09.2018 00:00

Naďalej prebieha zber papiera. Prosíme priniesť papier zviazaný :-) a umiestniť ho do modrej búdky vedľa kuchyne.

Ďakujeme!

—————

Späť