Papiere, Časopisy a Letáky

07.01.2019 08:00

Naďalej prebieha zber papiera. Prosíme priniesť papier zviazaný :-) a umiestniť ho do modrej búdky vedľa kuchyne.

Ďakujeme!

—————

Späť