Denný harmonogram

 

 • hry a herné činnosti
 • ranný kruh
 • pohybové a relaxačné cvičenie
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu/desiata
 • hry a herné činnosti / plánovaná edukačná aktivita
 • pobyt  vonku
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu/obed
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu/osobná a dentálna hygiena
 • odpočinok
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu/olovrant
 • hry a herné činnosti

 

Stolovanie:

 desiata -       trieda č.1 a 2 : 9 h.    

 obed -          trieda č.1 a 2 : 11.30h.

 olovrant -      trieda č.1 a 2 : 14.30h.

Deti 3 - 4 ročné používajú pri jedle lyžicu ,v druhom školskom polroku aj vidličku.

Deti 4.5 - 6 ročné kompletný príbor

Trieda č.1 stoluje v triede (kde sú nato vytvorené hygienické podmienky)  a trieda č.2 stoluje v jedálni v uvedených časoch.