MIMORIADNE OZNAMY

MAREC MESIAC KHNIHY

  Naša týždenná téma bola: "Príbeh o vzniku knihy". Tento týždeň sme objavovali tajomstvo sveta kníh. Ako sa vyrába papier, kto píše knihy, kto kreslí ilustrácie, ako sa dá kniha vyrobiť? Začali sme s najjednoduchšou knihou- leporelom. Pokračovali sme čítaním obľúbenej knihy,...
Celý článok

Návrat do škôl

Vážení rodičia. Naša MŠ otvára brány 11.1.2021. Pri nástupe detí do MŠ prosíme odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho COVID testu za rodiča, ktorý bude dieťa doprevádzať do predškolského zariadenia. Ďakujeme. Na tomto linku níájdete tlačivo č.8, pre zákonných zástupcov:...
Celý článok

December

Témy mesiaca:   Vianoce prichádzajú - Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš - Advent- chystáme sa na vianoce - Darčeky pod stromčekom
Celý článok

N O V E M B E R

Témy mesiaca: Čím chcem byť? - príbeh o pracovných profesiách - moje telo - zdravé zúbky- privítajme zúbkovú vílu - pohybom ku zdraviu
Celý článok

Podmienky vstupu do mš

Na základe usmernenia Ministerstva školstva zo dňa 1.11.2020 (viď príloha 1)sa bude  naďalej vyžadovať pri vstupe od 9.11.2020 do vnútorných či vonkajších priestorov mš potvrdenie o negatívnom výsledku testu z dôvodu ochrany života a zdravia  nakoľko sa v okrese Senec nekoná 2 kolo...
Celý článok