MIMORIADNE OZNAMY

Covid - školský semafor

05.01.2021 17:38
www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

—————

Návrat do škôl

03.01.2021 11:11
Vážení rodičia. Naša MŠ otvára brány 11.1.2021. Pri nástupe detí do MŠ prosíme odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho COVID testu za rodiča, ktorý bude dieťa doprevádzať do predškolského zariadenia. Ďakujeme. Na tomto linku níájdete tlačivo č.8, pre zákonných zástupcov:...

—————

December

22.11.2020 15:26
Témy mesiaca:   Vianoce prichádzajú - Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš - Advent- chystáme sa na vianoce - Darčeky pod stromčekom

—————

N O V E M B E R

17.11.2020 14:39
Témy mesiaca: Čím chcem byť? - príbeh o pracovných profesiách - moje telo - zdravé zúbky- privítajme zúbkovú vílu - pohybom ku zdraviu

—————

Podmienky vstupu do mš

14.11.2020 14:47
Na základe usmernenia Ministerstva školstva zo dňa 1.11.2020 (viď príloha 1)sa bude  naďalej vyžadovať pri vstupe od 9.11.2020 do vnútorných či vonkajších priestorov mš potvrdenie o negatívnom výsledku testu z dôvodu ochrany života a zdravia  nakoľko sa v okrese Senec nekoná 2 kolo...

—————

O K T Ó B E R

04.10.2020 13:38
Farebná pani jeseň...... Témy mesiaca -        Plody jesene -        Ovocie a zelenina  ...

—————

Manuál opatrení pre materské školy

18.08.2020 22:11
Prosíme rodičov, aby si preštudovali materiál a vyplnili čestné prehlásenie a dotazník, ktoré sa nachádzajú na stránke ministerstva školstva a odovzdali na začiatku školského roka (02.09.2020) (Príloha 3 – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka, Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného...

—————

Víta vás Kolektív

18.08.2020 21:41
Víta Vás kolektív Materskej školy Reca           „CH R O B Á Č I K O V O“   Riaditeľka MŠ:                    Serena...

—————

Opatrenia platné od 1. júna

26.05.2020 17:13

—————

OZNAM

26.05.2020 08:38
Milí rodičia, oznamujeme Vám že naša MŠ bude znovu otvorená 1.6.2020 v obmedzenom režime – 9 hodín denne/ od 7.00 do 16.00/. Podľa nariadenia MŠVVaK SR počet detí v skupine bude max. 15 detí, s dodržiavaním prísnych hygienických opatrení. Zákonný zástupca dieťaťa pred vstupom do MŠ...

—————