AKTIVITY v MŠ.

Naša MŠ organizuje pre deti veselé podujatia:

- k MDD celodenný výlet na Ranč pod Babicou

- Záchranári v našej MŠ

- Deň obce - varenie pre radosť

- Spoločné veselé dopoludnie s animátormi STEP - UP

- Slávnostná rozlúčka spredškolákmi na OÚ

- rozlúčka so školským rokom s animátormi STEP - UP