ZÁPIS DO MŠ RECA č.24

ZÁPIS   DO  MŠ  RECA č.24

 

 

Vážení rodičia.

Zápis na školský rok 2024/25 do našej MŠ „Chrobáčikovo“ sa uskutoční aj tento rok : 6. mája 2024, v pondelok od 15.00 do 17.00 hodiny. Žiadosť môžete podať elektronicky, poštou alebo osobne. Prosím oboch rodičov, aby žiadosť o prijatie dieťaťa podpísali obaja!

Elektronicky, na adresu: info@msreca.sk

Poštou na adresu:  Materská škola Reca č. 24, 925 26

Osobne: v priestoroch MŠ .

Všetky tlačivá a informácie o našej MŠ nájdete na oficiálnej stránke :  www.msreca.sk

Podmienky prijatia:

  • prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku do 31.8.2024
  • deti a rodičia s trvalým bydliskom v Reci
  • rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí riaditeľka pošle poštou 30 dní po podaní žiadosti.

Tešíme sa na Vás !