Triedy

1. Trieda - V Č I E L K Y (veľkáci)

Pani učiteľky: Mgr. Barbara Futó Mudroch
                       Mária Rovenská

1. A. Alexander 
2. B. Zoé
3. F. Sofia
4. F. Richard
5. G. Xavier
6. G. Tamara
7. J. Tomáš
8. K. Vanesa
9. K. Filip
10. K. Oliver
11. L. Matúš
12. L. Matúš
13.P. Mia
14.P. Ján
15.P. Timotej
16.P. Oliver
17. S. Michal
18. S. Natália
19. S. Fabian
20. Š.Sofia
21. T. Tamia
22.T. Bianka
23.T. Lívia
24.T. Matúš

 

2. Trieda - M O T Ý L E (maláci)

Pani učiteľky: Mgr. Zuzana Heribanová Gőghová
                       Andrea Tlachová

1. B. Maxim
2. B. František
3. B. Eliška
4. B.Tomáš
5. D. Amélia
6. G. Lucia
7. Gy. Michal
8. H. Ema
9. H. Alexander
10. H. Teo
11. J. Michael 
12. K. Dávid
13. L. Alžbeta
14. M. René
15. O. Nina
16. S. Jolana
17. Sz. Tamara
18. R. Róbert
19. R. N. Chloé
20. T. Trisha
21. V. Ayla
22. U. Roland
23. Z. Tomáš