ZRPŠ.

Oznamujeme rodičom, že 2. ZRPŠ sa bude konať 1. 2.2023 o 16.30. v triede predškolákov.

Na podujatí sa zúčastní aj pani vedúca školskej jedálne a pani psychologička.

Srdečne pozývame všetkých, hlavne rodičov predškolákov. Tešíme sa na Vás!