Zápis na školský rok 2022/23

ZÁPIS DO MŠ RECA.docx (96,5 kB)

Zápis do našej MŠ sa uskutoční 2.5.2022, online,poštou aj osobne.

Tlačivá nájdete na tejto stránke, prosím podpísať prihlášku do MŠ - a to oboch zákonných zástupcov.

Taktiež všetky tlačivá, ktoré Vám riaditeľka MŠ pošle spolu s rozhodnutím o prijatí dieťaťa.

K prihláške je povinné priložiť potvrdenie od pediatra.