Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2018/2019

18.01.2019 08:00

Zápis detí do Materskej školy sa uskutoční dňa 6.5.2019 v priestoroch MŠ od 15:00 do 17:00 hod.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa: 

- ktoré má trvalý pobyt

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku (do 31.Augusta),

- ktoré dovŕšilo tretí rok veku (do 31.Augusta)

 

Žiadateľ je povinný priniesť : 

- Občiansky preukaz

- Rodný list dieťaťa

- Vyplnené tlačivo "Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie", ktoré si môžete stiahnuť TU. alebo pri osobnom odbere u p. riaditeľky.

 

—————

Späť