Začiatok školského roka 2022/23.

Oznamujeme rodičom, že školský rok 2022/23 začína 5. 9.2022 o 7.00 hodine. Pripravte deťom papučky, pyžamko, fľašku, náhradné oblečenie, hrebeň,všetko menom označené. Zadelenie detí do tried, učiteliek a ostatné informácie budeme zverejňovať na našej FB stránke.