Víta vás Kolektív

Víta Vás kolektív Materskej školy Reca

          „CH R O B Á Č I K O V O“

 

Riaditeľka MŠ:                    Serena Tóthová

                                - trieda č.2 Motýle

 

Pedagogické zamestnankyne:

Mária Rovenská                  -  trieda č.1. Včielky/ veľkáci/

Mgr. Barbara Futó Mudroch     - trieda č.1. Včielky

Andrea Tlachová                 -  trieda č.2 Motýle/ stredňáci/

Adriana Skukáleková             - trieda č. 3 Lienky / maláci/

Monika Neszméry                - trieda č.3 Lienky

Školníčka:

Mária Kamenárová

Vedúca školskej jedálne:

Eva Rompfová

Hlavný kuchár:

Tomáš Szabó

Kuchárka:

Elena Medviďová

Zadelenie tried nájete tu: Zadelenie tried.doc (27136)

 

SEPTEMBER

 

Zlatá brána otvorená

 

Témy:   

-  Ja a moja materská škola

-  Ja a moja rodina, kamaráti  -  Máme svoje práva a            pravidlá

-  Moja obec 

 

   Prosíme priniesť rodinnú fotografiu .    

  

   Ď A K U J E M E.