Školský rok 2023/24

Na známosť sa všetkým dáva, zlatá brána sa otvára.

Štvrtého septembra, tešíme sa na TEBA!

Deti poterbujú: fľašu s vodou, papuče, pyžamo a náhradné oblečenie.

Zároveň srdečne pozývame na 1. ZRPŠ - 8.9.2023 o 16.30.hod.