Školská jedáleň - Oznam

 

O Z N A M

Oznamujeme rodičom, že vedúca školskej jedálne pri MŠ Reca 24, pani Eva Rompfová, bude mať v každom mesiaci jednu stredu od: 14.30 do 16.30 konzultačné hodiny  pre rodičov, ktorý  potrebujú osobne riešiť konkrétny problém – ohľadne školského stravovania.

Termíny konzultácií:

22.09.2021 – streda

Následne v pravidelných intervaloch – vždy posledná streda v aktuálnom mesiaci.