Rodičovské združenie

01.09.2020 12:53

Milí rodičia!

Pozývame Vás na 1. ZRPŠ v školskom roku 2020/21, ktoré sa uskutoční 11.09.2020 o 16.30. hodine.

Program:

- privítanie, oboznámenie s kolektívom MŠ

- hodnotiaca správa za uplynulé obdobie

- dokumenty MŠ

- hospodárenie s financiami MŠ

- akcie na školský rok 2020/21

- voľba členov výboru ZRPŠ

- diskusia, záver, poďakovanie.

T E Š Í M E  S A  N A  V Á S!

—————

Späť