Prerušenie výchovno - vzdelávacej činnosti.

Oznamujeme rodičom, že naša MŠ bude v čase od 23.1. 2024 do 26.1.2024 uzatvorená.

Na základe odporučenia RÚVZ, z dôvodu chrípkovej epidémie, po dohode s riaditeľkou MŠ o tom rozhodol zriaďovateľ obce Reca.

V tomto čase prebehne dôsledná dezinfekcia pomôcok, hračiek a interiéru MŠ.

Výchovno - vzdelávací proces a riadny chod MŠ sa obnoví od 29.1.2024.