Podmienky vstupu do mš

Na základe usmernenia Ministerstva školstva zo dňa 1.11.2020 (viď príloha 1)sa bude  naďalej vyžadovať pri vstupe od 9.11.2020 do vnútorných či vonkajších priestorov mš potvrdenie o negatívnom výsledku testu z dôvodu ochrany života a zdravia  nakoľko sa v okrese Senec nekoná 2 kolo testovania platí certifikát z minulého týždňa.. V prípade , že sa doprevádzajúca osoba nebude vedieť preukázať negatívnym testom alebo potvrdením o výnimke v zmysle vyhlášky č.16 nemôže vstúpiť do zariadenia mš. Pri príchode do mš prosíme odovzdať na triede vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď príloha 2 ) Podmienky vstupu upravuje príloha č.3 .Za pochopene a ústretovosť ďakujeme.

podmienky vstupu (1).pdf (447156)

usmernenie ministra.pdf (166708)

vyhlásenie.pdf (429424)