Poďakovanie BSK

Ďakujeme za podporu Bratislavského samosprávneho kraja pri realizácii environmentálneho projektu.