OZNAM

Milí rodičia, oznamujeme Vám že naša MŠ bude znovu otvorená 1.6.2020 v obmedzenom režime – 9 hodín denne/ od 7.00 do 16.00/. Podľa nariadenia MŠVVaK SR počet detí v skupine bude max. 15 detí, s dodržiavaním prísnych hygienických opatrení.

  1. Zákonný zástupca dieťaťa pred vstupom do MŠ musí vyplniť formulár o bezinfekčnosti a čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
  2. Zákonný zástupca dieťaťa musí zabezpečiť pre svoje dieťa ochranné rúško, označenú fľašu s vodou a papierové utierky.
  3. Personál MŠ každé ráno prevezme dieťa po zmeraní telesnej teploty a dezinfekcii rúk.
  4. Rodičia sa môžu zdržiavať v areáli MŠ 10 minút.
  5. Pedagogické zamestnankyne môžu odmietnuť prevziať dieťa s akýmikoľvek známkami ochorenia.
  6. Ak rodič, alebo personál MŠ zistí akékoľvek ochorenie, neodkladne ohlási riaditeľke MŠ.

Za spoluprácu vopred veľmi pekne ďakujeme.