Návrat do škôl

Vážení rodičia.

Naša MŠ otvára brány 11.1.2021. Pri nástupe detí do MŠ prosíme odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho COVID testu za rodiča, ktorý bude dieťa doprevádzať do predškolského zariadenia. Ďakujeme.

Na tomto linku níájdete tlačivo č.8, pre zákonných zástupcov: www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/