N O V E M B E R

Témy mesiaca: Čím chcem byť?

- príbeh o pracovných profesiách

- moje telo

- zdravé zúbky- privítajme zúbkovú vílu

- pohybom ku zdraviu