MAREC MESIAC KHNIHY

 

Naša týždenná téma bola: "Príbeh o vzniku knihy".

Tento týždeň sme objavovali tajomstvo sveta kníh.

Ako sa vyrába papier, kto píše knihy, kto kreslí

ilustrácie, ako sa dá kniha vyrobiť?

Začali sme s najjednoduchšou knihou- leporelom.

Pokračovali sme čítaním obľúbenej knihy, kresbou,

výrobou, hrou na spisovateľov, tlačením písmen.

Samozrejme veľa sme spievali, tancovali, hrali

bábkové divadlo, pretože to všetko má veľký vplyv

na rozvoj slovnej zásoby, myslenia, fantázie a

buduje osobnosť dieťaťa.

Jednoznačne platí, že čítanie v detstve je devízou

do budúcnosti dieťaťa.