Manuál opatrení pre materské školy

Prosíme rodičov, aby si preštudovali materiál a vyplnili čestné prehlásenie a dotazník, ktoré sa nachádzajú na stránke ministerstva školstva a odovzdali na začiatku školského roka (02.09.2020)

(Príloha 3 – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka, Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu)

Odkaz na stránku ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/materske-skoly/