Oznam o rodičovskom združení

13.09.2019 16:23

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 17.9.2019(v utorok) o 16:30 hod.

Témy:
-Odsúhlasenie výšky príspevku ZRPŠ na školský rok 2019/2020
-Voľba zástupcu rodičov do RŠ
- Súhrn aktivít MŠ za 1. polrok

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

—————

Späť