Aj tento rok k nám zavíta M I K U L Á Š

Aj do našej MŠ príde MIKULÁŠ, hoci iba na chvíľočku, aby obdaroval a potešil naše chrobáčiky, ktoré sa na to tešia celý rok!

Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš.... u nás to bude 4.decembra v piatok.